Hemslöjden rapporterar

Läs om projektet i Tidningen Hemslöjd.

kristina_schultz_100dagar_framsida_hemslojd