Om projektet

kristina_schultz_100dagar_innan_efter

I en tid och på en plats där hemmet har en central roll som identitetsskapare, känns det viktigt att vi som arbetar som formgivare och är medskapare till denna typ av konsumism, på ett vidare plan också utforskar och analyserar vad olika innebörder av denna socialisering kan innebära.

Genom att tömma lägenheten där jag, min partner och vårt barn bor på alla möbler och föremål och därefter själv tillverka nya saker utifrån våra behov och/eller begär, har jag undersökt vad vi tycker oss behöva och varför.

Med detta projekt vill jag synliggöra och väcka frågor relaterat till materiell kultur i hemmiljö och samtidigt kritisera konstruerandet av hemmet som en potentiell livsstilsmarkör.

Projektet är mitt examensarbete på Konstfack, industridesign och kommer att ställas ut för allmänheten på Konstfacks vårutställning 13-24 maj.

Stockholm, januari 2015