Sittbänk och förvaring

Vad: Långsmal bänk för sittande/förvaring i furu.
Varför: För att möbler vars funktion kan varieras kan lösa skilda ”behov” utifrån skilda situationer.
Hur: Jag hade som så ofta ett gäng spillbitar som tillsammans utan större ingrepp blev denna pall. Det enda jag sågade till var två mindre snitt i understa skivan och två av benen så att alla benen fick samma längd. Sen var det bara att plugga och limma ihop delarna.
Tid: 1,5 timmar.

Objektnummer: 46

Vidare reflektioner: Oftast är vi inte särskilt många hemma hos oss, utgångsläget är att vi är tre som ska sitta och då kan det tyckas överflödigt att ha fler enheter för det än så. Denna pall används som förvaring när den inte agerar pall.

kristina_schultz_100dagar_46_bank_forvaring